👨 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

Read more

⌛ ประกาศโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา(เลือกรายการ) โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more