เพลงมาร์ชโรงเรียน

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม (ก.ช.)

จังหวัดยโสธร

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม (ก.ช.)

จังหวัดยโสธร

 คำร้อง : ชนินทร์ นิลสุวรรณ

เรียบเรียงเสียงประสาน : บันเทิง ป้องทอง

กุดชุมวิทยาคม

งามสมสถาบันใหญ่ล้ำ

กุดชุมเป็นผู้ก้าวนำ

มีความเป็นธรรมอยู่ในสังคม

จงร่วมกันศึกษาอย่างพินิจ

ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง ร่วมกันสรรค์

เป็นแนวทางชีวิตอันนิรันดร์

เพื่อความมุ่งมั่นประชาสุขใจ

** เขียวขาวปลิวไสวงามสง่า

เป็นสัญญาอนาคตอันสดใส

ประพฤติดี มีวิชา กล้าแกร่งไกร

สามัคคี มีวินัย ใจเป็นธรรม (ซ้ำ) **