• คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เข้าร่วมงานรำลึกพระปิยมหาราช ถวายราชสดุดี ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม

ปฏิทินงานวิชาการ/กิจกรรม

วิดีโอ แนะนำโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม