• 13 ตุลาคม 2564 นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

ปฏิทินงานวิชาการ/กิจกรรม

วิดีโอ แนะนำโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม