พิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ในวันที่ 26 กรกฎาคม

Read more